Camping

Vår camping!

Vi har en camping med närhet till natur och strand. Våra fina motorplatser går att hyra året om! 

Prislista

 • Campingtomt för husvagn eller husbil Från 150:-

  1 Januari - 1 Maj: 150:-
  2 Maj - 3 Juli: 325:-
  4 Juli - 7 Augusti: 375:-
  8 Augusti - 11 September: 325:-
  12 September - 31 December: 150:-

 • Campingtomt med vatten och avlopp Från 325:-

  2 Maj - 3 Juli: 350:-
  4 Juli - 7 Augusti: 400:-
  8 Augusti - 11 September: 350:-

 • Tältplats (tält för 4 pers.) *Ej EL. Från 150:-

  2 Maj - 3 Juli: 150:-
  4 Juli - 7 Augusti: 250:-
  8 Augusti - 11 September: 150:-

 • Tältplats på myren (tält för 4 pers., ej el på platserna) Från 150:-

  4 Juli - 7 Augusti: 150:-

 • Alla priser inkluderar el där det finns att tillgå och är per dygn!

 • Säsongsplats A-fält 16 500:-

  inkl. 10 amp exkl. förbrukad el.

 • Säsongsplats A-fält - Över 7 meter. 17 000:-

  som ovan med längd över 7 meter inkl.drag

 • Säsongsplats B-C-fält 15 500:-

  inkl. 10 amp exkl. förbrukad el.

 • Säsongsplats B-C-fält - Över 7 meter. 16 000:-

  som ovan med längd över 7 meter inkl.drag

 • Vintersäsong 4 000:-

  Exkl. el. 2020-09-13 - 2021-04-22

 • Säsongsplats Villavagn 22 500:-

  A-fält exkl. el

 • Säsongsplats Villavagn B-C-fält 21 500:-

  exkl. el

 • Säsongsplats Villavagn B-C-fält 20 500:-

  exkl. el utan vintervatten

 • Tilläggsavgift för övriga boende hos säsongsgäster 40:-/pers/dygn

Ordningsföreskrifter

Vi hoppas Du skall få det trevligt och skönt här. Följande ordningsregler är tillkomna för Din och de andra camparnas trevnad. Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna.

Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt etc.

Ibland tas en avgift ut av tillfälliga besökande.

Se separat prislista.

och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s k tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon

Såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Tillse att gasol och el-utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Efter definitiv avflyt från campingen äger campingvärden rätt att göra vad han vill med ev. kvarlämnat material såsom förtältsgolv o.dyl.
Vid avflytt från campingtomt skall platsen lämnas i samma skick som vid tillträdet om inte annat är överenskommet, i annat fall debiteras en städavgift.

På campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gång-hastighet och så korta sträckor som möjligt.

En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.

Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Använd hundtoaletter.

Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.

Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Biltvätt får endast ske på anvisad plats. Tvätt av vagnar, altaner och dylikt får endast ske efter uppgörelse med campingvärden

Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas från campingen.

Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

Långtids gäster ombedes klippa gräset runt sina platsers där campingens stora åkergräsklippare inte kommer åt att klippa. Om inte det är möjligt kontakta camping personalen. Gräsklippare finns att låna vid receptionen.

Om sopcontainrarna är fulla meddela personalen och försök tryck in soporna. Vid inkastning av sopor kasta in åt sidorna då det får platts mer.

Sanitärer

Finns på alla fält.
A och C-fälts sanitären har:
Duschar, toaletter, diskplatser, färskvatten, latrintömning och spillvattentömning.
I C-sanitären finns det även tvätt- och tumlingsmöjligheter.
Sanitären på B-fältet är vårt senaste tillskott och innehållen toalett, duschar samt dricksvatten.